Contact Information

WE LOOK FORWARD TO HEARING FROM YOU

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi webmaster@themacallan.com.

For distillery tour enquiries please contact distillery@themacallan.com  hoặc phone +44 (0) 1340 872 280.

For shop enquiries please contact shop@themacallan.com

To access news and updates about our distillery, our whiskies and our people you can sign up for our newsletter đây

Chúng tôi tự hào mang đến bạn rượu whisky hảo hạng nhất. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng sẽ có những ngoại lệ khi rượu của chúng tôi chưa đáp ứng được mong đợi của bạn – xin vui lòng cho chúng tôi cơ hội để thay đổi điều này bằng cách liên lạc với chúng tôi tại đây.