;

Terms & Conditions

Our Policy

Copyright

This website is protected by copyright. Permission is given for the downloading and temporary storage of one or more of these pages for the purpose of viewing on a personal computer, mobile phone, tablet or monitor. The reproduction, permanent storage, or re-transmission of the contents of this website is prohibited without the prior written consent of The Macallan Distillers Limited. Unless otherwise stated all contents of this website are copyright of The Macallan Distillers Limited.

Các đường dẫn

Bất kỳ liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của những trang web này, không đại diện liên quan đến nội dung của các trang web và cũng không chứng thực chúng. Chúng tôi không kiểm tra bất cứ nội dung, tính năng phần mềm hoặc các liên kết trên trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm cho chất lượng, sự an toàn, sự phù hợp hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin được thể hiện trên đó.

Lưu ý

Xin lưu ý rằng cước điện thoại và các kết nối khác có thể áp dụng khi bạn sử dụng trang web này. Để biết chi tiết các loại phí, bạn nên liên hệ với công ty điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ internet. Thông tin trong trang web này có thể bao gồm các ý kiến hoặc quan điểm không phải từ The Edrington Group.

Trách nhiệm pháp lý

Nỗ lực để đảm bảo các thông tin được cung cấp trên trang web này là chính xác tại thời điểm viết vẫn không thể khẳng định tính chính xác hoàn toàn của nó. The Edrington Group không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cá nhân nào khi gặp mất mát hay thiệt hại gây ra do thông tin được cung cấp. Bạn nên tìm hiểu, truy vấn trước những thông tin tham khảo. Bằng cách đó, bạn tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.