Hương vị sâu lắng và tinh tế của dòng Fine Oak thuộc The Macallan đơn giản là một tuyệt tác đến sững sờ.

Jim Murray, Whisky Expert