The Range

EXPLORE EDITION SERIES

The Macallan Edition Series

An Annual Limited Edition Series

  • Dòng The Macallan Edition chính là khởi đầu cho những dòng rượu được sản xuất giới hạn hằng năm . Mỗi năm, các loại thùng gỗ sồi độc đáo được tuyển chọn thủ công để tạo ra một dòng rượu mới và đồng chế tác với các đối tác khác nhau. Dòng rượu này là điển hình cho sự phong phú của các thùng gỗ sồi được sử dụng trong ủ rượu The Macallan, chế tác bởi Bậc Thầy Rượu Whisky, Bob Dalgarno. Mỗi công thức rượu độc đáo này chính là cam kết của The Macallan về tinh hoa nghệ thuật sản xuất rượu whisky.