Thật tình tôi không cất nên lời về rượu whisky này. Nói không ngoa, đây là rượu whisky ngon nhất mà tôi từng uống.

Joel Harrison, Caskstrength.net nhận xét về Lalique 60 năm

JoelHarrison_en-GB.png