Cả bốn dòng mới ra mắt đều rất tuyệt vời và xứng đáng với thương hiệu The Macallan. Tất cả đều hoàn mỹ, nồng nàn, trọn vẹn trong hương vị, và cả bốn thật sự rất khác nhau.

Dominic Roskrow, TheWhiskyTastingClub.co.uk